Swedala Tak Franchise

Är du vår nästa takmästare?

  • Vill du driva eget, men samtidigt vara med i en stark gemenskap?

  • Trivs du som bäst när du är ute på fältet och jobbar med försäljning och tak?

  • Vill du vara en del av ett starkt varumärke redan från start?

  • Drivs du av att göra dina kunder riktigt nöjda?

  • Du vill dra nytta av det stora företagets fördelar?

  • Är det viktigt för dig att alltid prioritera säkerhet på arbetsplatsen?

  • Vill du driva ett lönsamt företag?

  • Har svarat ja på frågorna? Då tror vi att du har förutsättningar att trivas riktigt bra som franchisetagare, dvs Takmästare, hos oss på Swedala Tak. Ta gärna kontakt med oss för att få veta mer. Vi vill väldigt gärna träffa dig.

Vår själ

Swedala Tak grundades av Henrik Camitz för nio år sedan. Under sin pappaledighet hade han tid att reflektera över olika hantverkaryrken och noterade hur privatpersoner var livrädda för allt som hade med byggbranschen att göra. De flesta byggföretag han varit i kontakt med saknade sunda värderingar och hade dåliga kundrelationer. Det blev startskottet för Henrik som började spåna på idéer och hitta lösningar till problemen. Utgångspunkten för Henriks verksamhet skulle vara att alltid jobba med starka grundvärderingar och att prioritera kundrelationer. Och så blev det.

Henrik kommer från Dalarna där man länge varit känd för sin yrkesstolthet och skicklighet inom hantverkarområdet. Henrik ville bära den traditionen vidare och tillsammans med trygghet för kunden blev det grundvärderingarna som kommit att prägla Swedala Taks verksamhet.

Franchisetagare Henrik
Franchisetagare Jimmy

På Swedala Tak är vi är stolta över att leverera bra tak och service till våra kunder. Vi kallar oss för Takmästare. Känslan när vi reser runt i Sverige och passerar alla tak som vi monterat är stark. Vi vet att vi lämnat riktigt bra tak efter oss och att vi bidragit till att skydda våra kunders hus. Det känns viktigt. Vi strävar alltid efter att vara bäst på det vi gör. Det handlar om att ha höga ambitioner och att alltid ta ansvar. Vi är måna om att vår yrkesskicklighet. Vi lämna inget åt slumpen, vi lär av våra erfarenheter och vi utbildar oss löpande.

Genom våra framchisetagare, som vi kallar Takmästare, finns vi nära kunden och har kännedom om dess lokala miljö och hur den påverkar fastigheterna. Vi är övertygade om att det gör oss till en bättre takleverantör. Vi tror också att det skapar bättre förutsättningar för kunden att känna sig trygg med oss om vi finns nära. Behöver hon hjälp eller har frågor går det snabbt för oss att komma på plats. Förhoppningsvis vet kunden redan vilka vi är eller känner någon som har erfarenhet av oss, vilket gör det lätt för henne att ta del av andras åsikter och erfarenheter av oss.

Att anlita liten aktör kan vara förknippat med risker. Kunden blir utsatt om något skulle hända den lilla leverantören. En stor organisation kan leverera en högre nivå på kvalitetssäkring, struktur och långsiktighet, vilket är nödvändigt för att ge den trygghet och den förutsägbarhet som vi vill ge våra kunder. När man anlitar en Takmästare på Swedala Tak ska man veta vad man får.

Därför finns Swedala Tak nära kunden samtidigt som vi är stora. Vi är många lokala Takmästare runt om i landet som ansvarar för sina egna kunder och för sin verksamhet. Ni brinner för att montera riktigt bra tak i er närmiljö och för att göra era kunder riktigt nöjda. Samtidigt är du som Takmästare en del av Swedala Tak, där vi alla jobbar utifrån samma värderingar, processer och rutiner. Vi har gemensamma arbetssätt, utbildningar, kvalitetssäkringsprocesser, affärssystem och inköpsavtal. Vi har en stark gemenskap och motiverar och hjälper varandra.

Vi vill att kunden ska känna sig trygg under hela processen; både med oss som människor och med det tak som vi levererar. Att forma vår verksamhet efter våra grundvärderingar Skicklighet, Stolthet, Trygghet och genom att organisera vår verksamhet genom att vara Nära & Stora har varit ett framgångskoncept för våra kunder och för oss. Idag är Swedala Tak ett av Sveriges största takläggningsföretag med kunder i stora delar av landet. Vår ambition är att fortsätta växa så att alla Sveriges husägare ska ha möjlighet att byta tak via Swedala Tak. Därför hoppas vi att du ska vilja bli Takmästare i vår familj.

Franchise Jimmy

Vad lovar Swedala Tak sina kunder?

Det alla takläggningsföretag har gemensamt är att de lägger tak som ska hålla tätt. Det är inget unikt för Swedala Tak. Det som ger oss konkurrensfördelar är att vi är små och stora samtidig (Närhet & Storhet) och HUR vi genomför hela takläggningsprocessen. Våra två stora fokusområden är att kunden ska känna sig trygg med oss under hela processen och att vi prioriterar säkerhet.

Affärsidé

Vi levererar hållbara tak till våra kunder på ett sätt som får kunden att känna sig trygg genom hela processen. Våra kunder känner förtroende för oss som människor och för de tak vi monterar.

Vi skapar trygghet genom att våra Takmästare finns nära kunden och kan bygga personligt förtroende samt genom att alltid prioritera säkerhet. Samtidigt skapar vi trygghet för kunden genom den kvalitetssäkring, struktur och långsiktighet som kommer av att Swedala Tak är en stor organisation. För att kunna ge trygghet till våra kunder bygger Swedala Tak sin verksamhet på en företagskultur där vi tar hand om och lär av varandra i en stark och inspirerande gemenskap.

Ett riktigt bra tak – så här går det till
Swedala Tak genomför takbyten enligt kvalitetssäkrade processer. När kunden anlitar oss vet hon att allt från underarbeten till färdiglagt tak blir väl genomfört.

1

TAKKONTROLL & OFFERT

2

GEMENSAM PLANERING

3

TAKMONTAGE

4

GEMENSAM GENOMGÅNG

5

ORDNINGEN ÅTERSTÄLLS

Offert med fast pris – men först efter en noggrann takkontroll
Vi gör alltid en ordentlig takkontroll innan vi lämnar en offert. För varje tak och varje kund är unik. För att ge kunden en korrekt offert och för att hon ska bli riktig nöjd behöver vi göra en ordentlig översyn av det nuvarande tak och tillsammans med kunden prata igenom vad hus hus behöver och vad det är hon vill ha. Utifrån det lämnar vi en offert med fast pris till kunden.

Gemensam planering inför ditt takbyte
När kunden väljer att ge oss förtroendet att byta hennes tak påbörjas planeringen. Tillsammans går vi igenom tidsplanen, vilka som kommer arbeta på taket och eventuella andra praktikaliteter. Kanske finns det något speciellt som just den här kunden tycker är viktigt att vi tar hänsyn till.

Takmontage
Att montera tak är ett hantverk. Det absolut viktigaste för att få ett bra tak på plats är skickliga och engagerade hantverkare som känner sig trygga. På Swedala tak är våra medarbetare det viktigaste vi har. Vi är måna om att ta hand om varandra och vi jobbar löpande med utbildning, erfarenhetsutbyte och inspiration.

På Swedala Tak har vi gedigen erfarenhet att jobba med tak. Vi vet vad som fungerar, vad man måste prioritera, i vilken ordning saker ska göras osv. För att säkerställa en jämn och hög kvalitet har vi standardiserade arbetssätt och monteringsanvisningar som alla följer. Alla jobbar lika och kunden vet vad hon får när hon anlitar oss. Takprocessen följder nedanstående flöde.

Rivning

Lägga underlagspapp

Montera läkt

Montera
regnvattensystem

Lägga yttertak

Montera
avslutande detaljer

En förutsättning för att ett tak ska hålla över lång tid är att vi använder oss av bra material. Swedala Tak har centrala avtal för att kapa kostnader för dig som franchisetagare och för dina kunder, men jobbar också med lokala leverantörer för att få flexibilitet och för att gynna det lokala. Vi tummar aldrig på kvalitet och arbetar alltid med etablerade leverantörer och kvalitetssäkrade produkter.

Gemensam genomgång av det färdiga takbytet
Under arbetet med kundens tak dokumenterar takläggarna sitt arbete genom en egenkontroll och genom fotografering. När taket är färdigt går de igenom dokumentationen tillsammans med kunden för att hon ska känna sig trygg med det vi genomfört.

Garantitiden på materialet beror bland annat av vilket material som använts. För utförda arbeten gäller tre års garanti samt upp till tio års reklamationsrätt för fel som kan hänföras till takbytet. Läs mer om garantierna för ditt materialval på www.swedalatak.se/garantier.

Ordningen återställs och vi stämmer av att du är nöjd
Avslutningsvis lämnar vi kundens hus och tomt. Ställningar plockas ned, material fraktas bort och vi städar efter oss. Vi försäkrar oss om att kunden är nöjd genom uppföljningssamtal och kundundersökningar.

Framgångsfaktorer för att lyckas som takmästare

Som med allt annat är det inställning, lust och arbetsinsats som är det viktigaste för att lyckas. Du behöver känna en stark motivation för att bli framgångsrik. Utöver det har vi listat några andra framgångsfaktorer som sticker ut.

Jobba alltid aktivt med att kontakta nya kunder. Det är när de träffar våra Takmästare som de bestämmer sig för att beställa av oss. Det vet vi från våra undersökningar.

Prioritera alltid att ha nöjda kunder. En nöjd kund som rekommenderar oss vidare är den bästa marknadsföringen.

Knyt till dig riktigt duktiga takläggare. De är avgörande för att du ska kunna leverera bra tak och för att dina kunder ska bli nöjda och känna sig trygga.

Samarbeta med bra lokala leverantörer – som komplement till våra centrala partners. Du kommer bland annat behöva effektiva och tillförlitliga leverantörer av ställningar och containrars.

Ha ett starkt inre driv och tålamod. Det är lätt att lyckas som Takmästare hos Swedala Tak. Men som i alla företag så får man räkna med att det tar ett litet tag innan man kommer upp i den önskade försäljnings- och produktionsnivån. Hur lång tid beror på hur intensivt du börjar och vilka förkunskaper du har. Våra Takmästare har kunnat skicka sina första kundfakturor efter ett par månader. Men för att komma upp full produktionsvolym bör du räkna med 6-8 månader.

Hur gör jag för att bli franchisetagare hos Swedala Tak?

Skriv en kort beskrivning av dig själv och din erfarenhet och glöm inte att berätta i vilket postnummer du bor så kontaktar vi dig inom kort. Vi är verkligen intresserade av att höra mer om dig och dina tankar inför framtiden. Skicka ditt mail till info@swedalatak.se