Vårt takbyte i Söderbärke blev klart efter några riktigt soliga dagar i slutet av Maj månad.

När man väljer att använda sig av falsat plåttak så är det viktigt att personerna som ska lägga taket är skickliga och har en bra teknik. Det kan enkelt bli fel när man lägger falsat plåttak så detta är ett tak vi inte rekommenderar att privatpersoner lägger själva. Just det här falsade plåttaket gjorde våra takläggare Simon, Rickard och Jocke oerhört bra. Dessa tre takläggare har den kunskap och teknik vi nämner ovan.

Materialet på det här takbytet i Söderbärke ger en tidlöshet och en exklusivitet som är svårt att uppnå med andra takmaterial. Vi använder oss av ett fåtal väl utvalda plåtföretag för leverans av just det falsade plåtmaterial.

Takbyte i Söderbärke

Takbyte i Söderbärke

Det falsade plåttaket är ett stilfullt takmaterial där det krävs bra yrkeskunskap som våra takläggare erhåller. Det falsade plåttaket är slitstark och har en lång livslängd och är verkligen ett material vi kan rekommendera.

Takbyte i Söderbärke

Takbyte i Söderbärke

Skulle du vilja att en av våra yrkesmän kommer och kollar på ditt tak så får du gärna boka ett kostnadsfritt hembesök.