Takshingel

Takshingel på taket över trädäcket passar fint ihop med Benders Carisma på husets tak.

Så monterar vi ytpapp

Rivning av det gamla taket

Vi försöker att alltid arbeta med en sida i taget för att minska risken för läckage. Vid behov byter vi ut dålig råspont. Underlaget ska vara stabilt, slätt och torrt.

Montering av underlagspapp

Vi städar undan material och skräp för att sedan lägga underlagspapp över råsponten och i eventuella ränndalar. Vi monterar alltid underbeslag runt alla genomföringar. I eventuella ränndalar monteras ytpapp utanpå underlagspappen.

Montering av regnvattensystem

Om det behövs monterar vi nya hängrännor och stuprör som leder bort regn- och smältvatten.

Montering av shingelplattor

Vi spikar fast shingelplattorna och monteringen sker en shingelrad åt gången. Det är noga att varje rad utgör en rät linje i förhållande till föregående rad.

Montering av detaljer

Taket färdigställs med montering av de detaljer som är överenskommet, till exempel plåtar och beslag.

BOKA HEMBESÖK

Boka ett kostnadsfritt hembesök helt utan köpkrav. Det går också bra att ringa direkt på telefonnummer 020 – 270 300.

Betong tak - Takläggare

Läs mer om
betongpannor

Tegel takläggare

Läs mer om
lertegel

Takläggning svart tak

Läs mer om
plåttak

shingel takläggning

Läs mer om
shingel

Nytt tak Papp

Läs mer om
ytpapp

Plåt tak - takomläggning

Läs mer om
falsad plåt

Leverantörer
Beijer - Leverantör - Swedala Tak
Bolist - Swedala tak - leverantör logotyp
Wurth Logga
Benders - Swedala tak - Leverantör Logotyp
Pannja Leverantör - Swedala Tak