Ytpapp

Ytpapp på låglutande tak.

Ytpapp väger lite och har lång livslängd.

Snabb och rationell läggning sparar tid och pengar.

Så monterar vi ytpapp

Befintligt tätskikt kontrolleras

Eventuella blåsor eller veck skäres bort, torkas ur och lappas. Underlaget skall vara torrt, rent och jämnt.

Montering av regnvattensystem

Om det behövs monterar vi nya hängrännor och stuprör som leder bort regn- och smältvatten.

Montering av tätskikt

Det nya tätskiktet monteras ovanpå befintlig papp. Tidigare brände man fast pappen i underlaget vilket gav sprickbildning vid temperaturväxlingar då pappen krymper och expanderar. Vi monterar istället med mekanisk infästning där man först skruvar och överlappar. Sedan svetsar man ihop pappen. Det gör att den sitter fast och har liten möjlighet att röra sig. Slutligen gör vi kappor runt yttervarv och genomföringar för extra förstärkning.

Montering av detaljer

Taket färdigställs med montering av de detaljer som är överenskommet, till exempel plåtar och beslag.

BOKA HEMBESÖK

Boka ett kostnadsfritt hembesök helt utan köpkrav. Det går också bra att ringa direkt på telefonnummer 020 – 270 300.

Betong tak - Takläggare

Läs mer om
betongpannor

Tegel takläggare

Läs mer om
lertegel

Takläggning svart tak

Läs mer om
plåttak

shingel takläggning

Läs mer om
shingel

Nytt tak Papp

Läs mer om
ytpapp

Plåt tak - takomläggning

Läs mer om
falsad plåt

Leverantörer
Beijer - Leverantör - Swedala Tak
Bolist - Swedala tak - leverantör logotyp
Wurth Logga
Benders - Swedala tak - Leverantör Logotyp
Pannja Leverantör - Swedala Tak