Taket är en av de viktigaste delarna av ditt hus, det skyddar dig och din familj från väder och vind. Men precis som allt annat behöver taket underhållas. Rensa hängrännor, ha noggrann koll på att pannorna är hela och tvätta taket med jämna mellanrum. Det förbättrar inte bara utseendet, det gör också att taket håller längre.  Trots det kan det behöva bytas ut med jämna mellanrum. Här är nio tecken på att det är dags att byta tak:

1. Läckage.

Det mest uppenbara tecknet på att du behöver byta tak är om det läcker in vatten. Om du ser vattenfläckar eller dropp på insidan av taket, på vindsvåningen eller på väggarna, är det hög tid att ta tag i problemet. Den tekniska medellivslängden för ett papptak är 15–20 år, för takpannor 30 år, och för bandtäckt plåt 40 år. Detta är riktmärken och beror på faktorer som underhåll, väder, läge, geografisk placering och användning. Men när underlagstaket, underlagspappen samt bär- och ströläkten blir dåliga är det dags att byta hela taket. Om du planerar att montera en solcellsanläggning kan det vara lämpligt att byta taket lite tidigare än annars för att solcellsanläggningens livslängd ska vara i fas med takets.

2. Sprickor i takpannorna.

Sprickor i takpannorna kan leda till läckage och fuktskador. Om du ser sprickor i takpannorna, bör du byta ut dem så snart som möjligt. Se upp om du hittar granulat från takpannorna i hängrännorna. Det kan betyda att det skyddande skiktet på takpannorna har slitits av, vilket gör dem känsligare för fukt och skador.

3. Mossa och alger.

Mossa och alger på taket kan leda till att taket blir tungt och att det inte längre kan dränera vatten effektivt. Detta kan i sin tur leda till läckage och fuktskador. Uppmärksamma också om du hittar mögel eller mossa på ditt tak som kan vara tecken på instängd fukt, ett vanligt problem på åldrade eller skadade tak.  

ett rött hus med gammalt tegeltak

4. Blekta takpannor.

Takpannor som bleknat kan vara ett tecken på att taket är gammalt och behöver bytas ut. Något som är lätt att glömma är att den estetiska livslängden inte är lika lång som den tekniska. Husets tak är inte bara ett funktionellt skydd, det är oftast också en av de mest framträdande delarna på huset. En takrenovering är en investering som ger ett attraktivt yttre och höjer värdet på din bostad.

5. Fukt på vinden.

Om du känner att det är fuktigt på vinden, kan det vara ett tecken på att taket inte längre är tätt. När någon av våra Takmästare utför en takkontroll undersöker de skicket på ditt tak både utvändigt och invändigt på vinden. Ute inspekterar de och kontrollerar skicket på vindskivor, hängrännor och stuprör. De lyfter på pannorna på ett par olika platser och inspekterar pappen. Kanske är den sprucken? Är den torr och fnasig? Invändigt kontrollerar de vinden om det går att komma in. Där inne tittar de efter eventuella tecken på läckage, om det finns det påväxt av mögel på råspont eller takstolar samt om takstolarna har rötskador. 

6. Dålig ventilation.

Dålig ventilation kan leda till att fukt samlas i taket. Det kan i sin tur leda till fuktskador.

7. Isdammar.

Isdammar kan leda till läckage och fuktskador. Om du har problem med att det bildas isdammar på ditt tak, bör du installera snörasskydd.

8. Ljud från taket.

Om du hör ljud från taket, till exempel fladdrande eller knakande, kan det vara ett tecken på att taket är skadat.

9. Gammalt tak.

Om ditt tak är mer än 20 år gammalt, är det dags att börja fundera på att byta ut det. Det som faktiskt skyddar ditt hus från vatteninträngning är i slutändan underlagspappen eller på modernare tak underlagsduken. Underlagspapp åldras som regel snabbare än ytskiktet. Pappen åldras och torkar ut då den utsätts för stora värmeväxlingar och påverkas av vind och fukt. En fnasig papp ger inget skydd mot väta. Om en panna hamnar snett i hårt väder eller går sönder under vintern finns det sedan inget skydd mot läckage. Ett tak som läcker, kan ha läckt under lång tid och skadat den bärande konstruktionen. Då blir ett takbyte mer omfattande och kostsamt.

Att hålla regelbunden koll på ditt tak är viktigt för att fånga upp tidiga tecken på att taket behöver bytas. Om du ser något av dessa tecken, bör du kontakta en Takmästare för en kontroll och för att få en offert på ett nytt tak. Det är bättre att byta ut taket i tid än att vänta tills det blir för sent och du får stora fuktskador.