Swedala tak logga
Boka gratis hembesök
Arrow Icon

Reklamation - så går det till

Swedala Taks kundärendehantering syftar till att lösa reklamationer så snabbt och enkelt som möjligt för alla inblandade. Vi följer därför en tydlig ärendeprocess och hoppas på detta sätt se till att du som kund i slutändan ska bli nöjd med ditt takbyte.

Bild på symbol steg nummer 1

Fyll i reklamationsformuläret

Formuläret säkerställer att ärendet kommer in rätt i systemet och kan hanteras enligt Swedala Taks riktlinjer. Datum för registreringen är datum för inskickat formulärssvar.

Bild på symbol steg nummer 2

Bedömning

Takmästaren går igenom all dokumentation och kan också behöva kontrollera reklamationen fysiskt genom egen besiktning. Takmästaren bedömer reklamationen och fattar sedan beslut om reklamationen är helt, delvis eller inte berättigad.

Bild på symbol steg nummer 3

Åtgärd

Om reklamationen gäller materialgaranti får kunden hjälp att göra sitt garantianspråk gällande mot materialleverantören. Om reklamationen gäller utförande upprättas en handlingsplan. Arbetet utförs och slutbesiktigas.

Bild på symbol steg nummer 4

Nöjd kund

Våra Takmästares högsta prioritet är att kunderna känner sig trygga med dem som leverantör och nöjda med taken de levererar. Vi mäter löpande vår kundnöjdhet och vet att den absoluta majoriteten kunder är nöjda eller mycket nöjda med sina takbyten. Tyvärr blir inte alla projekt helt rätt från början men våra Takmästares strävan är att rätta till och att skapa nöjda kunder även i de fallen.

Bild på symbol steg nummer 5

Swedala Taks kundombud

Syftet med Swedalas kundombud är att vara en instans som kan göra en opartisk bedömning av ett ärende. Om du som kund inte är överrens med din Takmästares bedömning av ditt ärende eller inte upplever att utlovade åtgärder är korrekt utförda har du rätt att vända dig till Swedala Taks kundombud för ett utlåtande.