Swedala tak logga
Boka gratis hembesök
Arrow Icon

Så går det till att köpa en solcellsinstallation

Swedala Takmästare gör en solcellsinstallation

Så här fungerar en solcellsinstallation

Att handla upp och beställa en solcellsinstallation kan kännas som ett stort och ganska komplext projekt.  Men du kan vara lugn, vi har en tydlig arbetsprocess som hjälper dig fram till målet. Om du väljer att kombinera solcellsinstallationen med ett takbyte kan du vara extra trygg i att din solanläggning vilar på ett tätt tak som inte kommer behöva bytas under anläggningens livslängd. Swedala Tak är det säkra och trygga valet för dig som vill installera solceller på ditt tak.

Så här jobbar vi:

Inför besöket

Inför besöket har vi kollat på en satellitbild för att ta reda på vilka ytor (syd, öst och väst) som är relevanta för solpaneler på ditt hus.

Under besöket

Kontroll av ditt tak
Vid besöket genomför vi en noggrann takkontroll för att avgöra takets skick och dimensionering, men också för att avgöra hur solpanelerna ska monteras. Vi mäter upp hur stor yta som kan täckas av solpaneler. Beroende på takets utformning och läge kan en eller flera takytor nyttjas. Vid krångliga tak eller tak med mycket skugga kan systemet kräva optimerare.

Kontroll av elinstallation
Vi tittar på din elmätares placering. Vi kontrollerar och dokumenterar din elcentral och kommer överens med dig om var växelriktaren ska placeras (nära elcentralen). Den är ljudlös och kan placeras både inne och ute. Sedan kollar vi hur internetuppkopplingen för växelriktaren ska lösas, helst med kabel. Vi märker också ut kabeldragningsvägar.

Dimensionering
Takytan utgör en fysikt gräns för hur många paneler som kan sättas upp. En annan begränsning som vi tar hänsyn till är vilken huvudsäkring som finns på fastigheten. Vi dimensioner ditt system efter din egenkonsumtion och för lönsamhet på lång sikt, oberoende av subventioner som gäller just nu.

Offert
Du kommer att få separata offerter på takbytet och solcellsinstallationen så att det blir enkelt att nyttja både ROT-avdrag och skattereduktion för grön teknik. Vi erbjuder ett paket med utvalda komponenter från ledande och finansiellt stabila tillverkare. Paketet är sammansatt för att de ingående komponenterna ska hålla systemets livslängd. Räkna med ett växelriktarbyte under livslängden. Några faktorer som kommer påverka priset är din taktyp, antal takytor, höjd till takfot och växelriktarens placering.

Ekonomi
Beroende på gällande regler så varierar kalkylen för hur lönsam din solcellsinvestering blir, men vi kan med säkerhet säga att det är lönsamt även utan subventioner. Som schablon kan man räkna med en återbetalningstid på cirka 8–13 år eller cirka 8–14 % ränta på investerat kapital. I dagsläget finns ett antal skattesubventioner som är intressanta för privatpersoner. Dessa går att kombinera med varandra, men i grunden är det din taxerade inkomst som avgör hur stort belopp du kan göra avdrag med och det är endast fastighetsägare som kan göra avdraget.

ROT-avdrag

 • 30% på arbetskostnaden för takbytet
 • Max 50 000kr/per person (ska vara fastighetsägare)

Skattereduktion för grön teknik

 • 20 % på totalkostnaden för solcellsinstallation inklusive arbetskostnad.
 • 50 % på batteri inklusive hybridväxelriktare (krav på befintlig solcellsinstallation)
 • 50 % på elbilsladdare
 • Max 50 000 kr/per person (ska vara fastighetsägare)

”60-öringen”

 • Skattereduktion med 60 öre/kWh på såld el
 • Max 30 000 kWh eller 18 000 kr, dock ej mer än det antal kilowattimmar som tagits ut i anslutningspunkten.

Mer information om skatteregler och ROT hittar du på skatteverkets hemsida

Efter besöket

 • Kontrollera krav på bygglov! I de flesta fall krävs inget bygglov förutsatt att panelerna placeras i samma lutning som taket. Men det är ändå bäst att kolla upp det.
 • Kolla din hemförsäkring! Vissa försäkringsbolag ställer krav på anmälan. Kontrollera vad ditt bolag har för policy.
 • Efter godkänd offert gör elektrikern en föranmälan på anläggningen till din nätägare.