Swedala tak logga
Boka gratis hembesök
Arrow Icon

Vårt franchisekoncept

Swedala Tak är en etablerad nationell kedja av lokala takläggningsföretag. Vi levererar tillsammans standardiserad takläggning och solcellsinstallation till privatkunder. Verksamheten bedrivs som franchise.

Pågående takbyte

Vad är franchise?

En franchisetagare är en egen företagare som hyr en affärsidé under en överenskommen tid till överenskomna villkor. Du får en licens eller rättighet att bedriva din verksamhet under och i linje med en franchisegivarens varumärke. Istället för att komma på en egen affärsidé så använder du någon annans idé, koncept och varumärke. Franchise är en affärsmodell som är utformad för att leverera franchisegivarens vara och/eller tjänst till ett ökat antal kunder, en modell för expansion och distribution. Du som företagare äger ditt eget företag med allt vad det innebär. Franchisegivaren äger däremot konceptet och varumärket som du jobbar under och i linje med.

Servicekontoret stöttar franchisetagarna

På servicekontoret i Falun arbetar vi som franchisegivare med att stötta våra franchisetagare för att de ska bli så framgångsrika som möjligt med sitt företagande. Servicekontoret tillhandahåller stödsystem, marknadsföring, varumärke, standardisering, centrala inköp, genomför utbildningar och coachar. Vi arbetar också löpande med rekrytering av nya franchisetagare samt montagepartners.

pågående takbyte

Standardiserade arbetsprocesser

Inom Swedala Tak jobbar vi med standardiserade processer för takläggning och solcellsmontage. Vi har montageanvisningar, ordningsregler, arbetsmiljöplaner och processbeskrivningar som definierar hur arbetet skall gå till väga. Systemstöd, standardavtal, checklistor och mallar gör det enkelt för Takmästaren och dess takläggare att alltid följa den standardiserade processen.

Kvalitetskontroller

Till skillnad från dina konkurrenter har du en franchisegivare som kräver och kontrollerar att du lever upp till ditt kundlöfte och ditt åtagande att arbeta enligt Swedala Taks standardiserade arbetsprocesser.  Servicekontoret kontrollerar att du som Takmästare jobbar i enlighet med våra definierade arbetssätt. Vi checkar av att du gör det du ska. Ett par gånger per år genomför servicekontoret kompletterande projektrevision på plats, årligen gör vi därtill en övergripande genomlysning av ditt bolag och dig som företrädare där vi bland annat begär in intyg på årsredovisning, företagsförsäkring, utbildningsbevis.

Lång och bred erfarenhet

Hela poängen med franchisekoncept är att man som nystartat företag redan från dag ett arbetar utifrån de lärdomar som dragits av de tusentals tak som sålts och monterats av andra före dig.

utbildning

Vision att förändra branschen med fokus på kvalitet och säkerhet

Swedala Tak är en värderingsbaserad organisation som vill göra skillnad på riktigt. Alla som jobbar inom konceptet vill driva takbranschen framåt och visa att takläggning kan göras säkert samt med hög och förutsägbar kvalitet – och samtidigt vara lönsamt. Vi är mycket stolta över de stora utbildningsinsatser vi gör inom arbetsmiljö och säkerhet hos alla montörer som vi jobbar med. Lika stolta är vi över att våra arbetsplatser har arbetsmiljöplaner och ordningsregler samt att vi löpande lägger resurser på revisioner, kontroller och kundnöjdhetsundersökningar för att säkerställa att de följs.