Det finns en rad saker som är viktiga att tänka på när man planerar att byta sitt tak (se mer information på vår huvudsida om takbyte). Det kan kännas som en tråkig kostnad men det blir ännu mer kostsamt att vänta till dess att man har en vattenskada. Utöver pris för ett takbyte finns det ett antal saker att tänka på innan du sätter igång.

Bygglov

Om du ska lägga om taket med samma ytskikt och färg behöver du normalt inte något bygglov. Om din fastighet ligger belägen i ett detaljplanerat område eller är kulturmärkt kan det däremot finnas andra krav. Är du osäker kan du vända dig till din kommuns byggnadsnämnd för mer information.

Takkontroll

Se till att du får en noggrann kontroll av taket. Utomhus, men också inne på vinden så att du får veta hur skicket på ditt tak verkligen är. Hur är skicket på vindskivor, hängrännor och stuprör. Behöver taket riktas upp? Är pappen torr och fnasig? Finns det tecken på läckage. Finns det påväxt av mögel på råspont eller takstolar? Behöver råsponten bytas? Är takstolarna rötskadade? Finns det tecken på fuktproblem som orsakas av dålig ventilation eller på grund av fuktvandring från våtutrymmen?

Professionella takläggare

Se till att takläggarna är erfarna och har korrekt utbildning inom säkerhet, arbetsmiljö, ställningsbygge och fallskydd. Se till att takläggningsföretaget utför takläggningen som totalentreprenad och att de tar över byggherreansvaret.

Säkerhet

Hör med din takläggare hur de arbetar med säkerheten, fallskydd och arbetsmiljö. Har de korrekta utbildningar? Kräv att de har en ansvarsförsäkring.

Standardiserad takläggning och kvalitetssäkring

Se till att det finns montageanvisningar och att de följer materialleverantörernas rekommendationer såväl som svensk byggnorm och praxis. Om arbetet inte utförs på rätt sätt finns det risk att materialgarantierna inte gäller. Se till att takläggningen dokumenteras för att säkerställa att jobbet utförs enligt anvisningarna.

Att välja rätt ytskikt

Tänk över olika alternativ och färgval. Alla ytskikt passar inte på alla tak. Rådgör med din takläggare, de kan tipsa om vilket material som passar ditt hus. Vanligaste är att man ersätter det gamla ytskiktet med samma typ och färg som tidigare.