Om du är händig och har rätt kunskap så kan du självklart byta ditt tak själv. Det krävs dock handlag, noggrannhet och precision för att du ska bli nöjd med slutresultatet. Underskatta inte tiden det tar från start till slut utan sätt av en rejäl del av semestern och se till att du har god marginal för eventuellt dåligt väder. Här bjuder vi på några tips och viktiga saker att tänka på inför ditt projekt. Fler för- och nackdelar med takbyte själv kontra att anlita t.ex. Swedala Tak, hittar du på vår huvudsida om takbyte.

Takkontroll

Gör en noggrann kontroll av taket. Utomhus, men också inne på vinden så att du får veta hur skicket på ditt tak verkligen är. Kontrollera skicket på vindskivor, hängrännor och stuprör. Behöver taket riktas upp? Lyft på pannorna på ett par olika platser och inspektera pappen. Kanske är den sprucken? Är den torr och fnasig? Kontrollera vinden efter tecken på läckage. Finns det påväxt av mögel på råspont eller takstolar? Behöver råsponten bytas? Är takstolarna rötskadade? Finns det tecken på fuktproblem som orsakas av dålig ventilation eller på grund av fuktvandring från våtutrymmen. 

Bygglov

Om du ska lägga om taket med samma ytskikt och färg behöver du normalt inte något bygglov. Om din fastighet ligger belägen i ett detaljplanerat område eller är kulturmärkt kan det däremot finnas andra krav. Är du osäker kan du vända dig till din kommuns byggnadsnämnd för mer information.

Val av ytskikt

De vanligaste taktyperna i Sverige är sadeltak, mansardtak, valmat tak, pulpettak, flackt tak, motfallstak och cylindriskt tak. Valet av ytskikt beror dels på estetiska värden men också vilken taktyp som ditt hus har. Alla ytskikt fungerar inte på alla taktyper.  De vanligaste ytskikten är betongpannor, lertegel, plåttak, shingel, ytpapp, falsad plåt. Vanligt är att man väljer samma typ som man hade tidigare. Se till att du följer tillverkarnas instruktioner för respektive material så att materialgarantin gäller den utlovade tiden.

Olika ytskikt kräver olika tätskikt, olika undertak kräver olika tätskikt. Följ tillverkarnas instruktioner för respektive material så att kombinationen blir rätt.

Planering

Mät in taket, beräkna materialåtgången, gör dina materialval och beställ allt du behöver. Byt avrinningssystem i samband med takbytet så slipper du problem. Om hängrännor och stuprör inte hängs efter det nya takets dimensioner och form kan deras funktion minska. Se till att du får allt utkört då det är pallvis med material du kommer att behöva. Fundera över hus du ska förvara materialet, en del är väderkänsligt och behöver skyddas. Planera också in om du tänker bära upp pannorna på taket själv eller om du vill beställa lyft med kranbil.

För två erfarna takläggare tar ett normalt sadeltak cirka en vecka att slutföra, om inte vädret sätter käppar i hjulet. Räkna med att det tar avsevärt längre tid att byta taket själv även om du är en ambitiös hemmafixare. För att genomföra takbytet på ett säkert sätt behöver du också hyra en byggställning. Det är viktigt att det finns korrekt byggda byggställningar runt hela huset, så att inte du eller material riskerar att falla ner från taket. Att transportera, bygga och riva ställningen kan vara tidskrävande för den som är oerfaren så räkna med ett par dagar före och efter själva takbytet. Att riva det gamla taket skapar stora mängder rivningsmaterial som behöver sorteras och transporteras bort. Tänk på att boka in lämning och hämtning av container och glöm inte att planera var i trädgården containern ska stå så att det blir så liten sträcka som möjligt som skräpet ska bäras.

Genomförande

Använd verktyg och maskiner av hög kvalitet, det gör arbetet lättare och roligare. Se till att dricka mycket vatten då det är ett tungt arbete och solen värmer fint på taket även på kyligare dagar. Följ tillverkarnas anvisningar noggrant. Nedan finns en grov översikt över vilka moment ett takbyte består av. Lycka till!


Arbetsgång

1. Bygg arbetsställning.

2. Ta ner hängrännorna och övrig avvattning.

3. Ta ner de gamla takpannorna.

4. Riv gammal läkt och om undertaket behöver lagas även gammal takpapp. 

5. Laga undertaket.

6. Lägg ny underlagsduk.

7. Täta runt genomföringar, montera underbeslag där det krävs.

8. Spika ströläkt 

9. Beräkna bärläktsavstånd. Spika bärläkt.

10. Lägg upp de nya pannorna.

11. Montera vindskivor och vindskiveplåt.

12. Montera nya hängrännor och avvattning.

13. Montera taksäkerhet.

14. Låt en plåtslagare som färdigställa plåtarbeten runt skorsten och andra genomföringar.