Plåttak tillverkas av tunnplåt och har använts i hundratals år. De är förhållandevis underhållsfria, finns i en mängd profiler och har lång livslängd. Plåttak är lättare och belastar takkonstruktionen mindre än vad lertegel och betongpannor gör.

Fördelar och nackdelar:

+ Plåttakt är lättare än betongtak och tegeltak.

+ Plåttak har lång livslängd, enkelt att tvätta och hålla rent.

+ Plåttakt har en glattare yta så att snö, mossa och alger inte lika lätt får fäste.

+ Takplåten finns i flera olika profiler och färger.

+ Plåttak kan läggas på tak med mindre än 22 graders lutning

– Solvärme och UV-strålning påverkar plåttakets ytbehandling.

– Ljud från snöras och regn kan uppfattas som störande.

Historia

Takplåt har använt i Sverige sedan 1500- talet och än idag kan man hitta hus med plåttak som lades i slutet på 1800-talet. Runt sekelskiftet 1900 kom den galvaniserade järnplåten som sedermera slog ut den gamla svartplåten. Takplåt finns idag i en rad olika materialtyper, profiler och utseenden. En fördel med plåttakt är att det inte väger så mycket. Takkonstruktionen belastas alltså mindre av takplåt än av ett tegel- eller betongtak vilket gör att du oftast kan byta till ett plåttak utan problem. En annan fördel är att plåttak är tämligen underhållsfria. Ytterligare en fördel är att takplåt inte kan binda fukt.

Montering av plåttak

Först lägger vi ut takduken över råsponten. Takduk är ett vattentätt syntetiskt tätskikt och används istället för takpapp. Vi monterar alltid underbeslag runt alla genomföringar. Sedan monteras ströläkten, som ligger vertikalt, från nocken ned till takfoten. Därefter monteras bärläkten, som löper horisontellt. Den används för att montera takplåten på. De båda läkterna skapar den luftspalt som behövs för att ventilera under plåttaket. Vi monterar nya hängrännor och stuprör som leder bort regn- och smältvatten. Vi monterar detaljer som fotplåtar, fågelband och vindskivor. Vid takfoten, husgavlarna, runt skorsten/genomföringar samt vid sidoöverlapp och ändskarvar blir det störst påverkan av vinden och därför fäster man extra genom att ha tätare anstånd mellan skruvarna. Till sist monteras beslag, ventilationshuvar och taksteg samt övriga överenskomna detaljer som till exempel snörasskydd.

Vill du veta vad det kostar att byta plåttak?

Varje tak och varje kund är unik. Våra Takmästare vill därför först komma hem till dig för att genomföra en ordentlig översyn av ditt tak, både ute och inne. Tillsammans går ni igenom dina materialval och önskemål. Slutligen lämnar Takmästaren sin kostnadsfria offert med fast pris och ROT-avdrag. Boka en kostnadsfri offert här!