Lertegel är ett levande naturmaterial som bara består av bränd lera. Lertegel har använts i tusentals år. Leran bränns i ugn och den röda färgen sitter i materialet, därför bleknar pannorna inte. Lertegel har lång livslängd och ett klassiskt utseende som bara blir vackrare med åren.

Fördelar och nackdelar:

+ Tegeltak åldras snyggare, det får med tiden en patina och blir och mer personligt.

+ Tegelpannor har lång materiallivslängd. 

– Tegelpannor är svagare och spräcks lättare när du går på taket, särskilt enkupiga tegelpannor.

– Tegelpannor är svårare att lägga, särskilt enkupiga pannor. 

– Tegelpannor är dyrare än betongpannor.

– Tegelpannor kräver större taklutning än betongpannor, minst 22 graders lutning.

– Tegelpannor finns i färre antal färger än betongpannor.

Historia

Taktegel är ett av världens äldsta takmaterial, brända lerplattor användes redan av egyptierna för 3000 år sedan. Lertegelet kom till Sverige med klostrens byggmästare användes på kloster och vissa kyrkor redan under medeltiden. Rött lertegel är kanske det takmaterial som mest förknippas med svensk byggnadstradition. Tegelpannor dominerade fram till mitten av 1900-talet. Lertegel läggs på alla sorters tak som har tillräckligt brant lutning, minst 22 grader. Rött tegel, som är det vanligaste i Sverige, består av en lera som är rik på järnoxid. Gult tegel, som varit vanligt i Skåne innehåller stora mängder kalk.

Montering av lertegel

Först lägger vi ut takduken över råsponten. Takduk är ett vattentätt syntetiskt tätskikt och används istället för takpapp. Vi monterar alltid underbeslag runt alla genomföringar. Sedan monteras ströläkten, som ligger vertikalt, från nocken ned till takfoten. Därefter monteras bärläkten, som löper horisontellt. Den används för att montera lerteglet på. De båda läkterna skapar den luftspalt som behövs för att ventilera under lerteglet. Vi monterar nya hängrännor och stuprör som leder bort regn- och smältvatten. Vi monterar detaljer som fotplåtar, fågelband och vindskivor. Vi lyfter upp lerteglet på taket med kranbil. Tegelpannorna läggs från höger till vänster. Den nedersta pannraden fästs med skruv. Sedan läggs nock- och valmtätning samt nockpannorna på plats. Dessa fästs också med skruv. Till sist monteras beslag, ventilationshuvar och taksteg samt övriga överenskomna detaljer som till exempel snörasskydd.

Vill du veta vad det kostar att byta tegeltak?

Varje tak och varje kund är unik. Våra Takmästare vill därför först komma hem till dig för att genomföra en ordentlig översyn av ditt tak, både ute och inne. Tillsammans går ni igenom dina materialval och önskemål. Slutligen lämnar Takmästaren sin kostnadsfria offert med fast pris och ROT-avdrag. Boka en kostnadsfri offert här!