Höga elräkningar, osäker produktion eller miljömedvetenhet? Det finns många anledningar till att man funderar på att installera solceller på sitt tak. Om du också går i tankarna på att installera det är det viktigt att du gör en grundlig kontroll av taket. Det finns flera anledningar till att byta taket samband med en installation.

Tackets skick är avgörande för hur lönsam din solcellsinstallation blir. Ett äldre tak har utstått ett större slitage och är därför ofta i sämre skick än tak på nyare hus, ytskiktet kan se fint ut om det underhållits på rätt sätt. Men ytskiktet är egentligen bara takets skal och det är viktigt att försäkra sig om att även tätskiktet, läkten och undertaket är i gott skick. En väldigt gammal underlagspapp kan bli fnasig och ger inte samma skydd mot väta. Har det kommit in fukt eller vatten under duken så kan läkten och råsponten tagit skada och du har ett tak som på sikt inte har samma hållfasthet som det bör.

Det är viktigt att säkerställa att taket har den hållfasthet som krävs, ett solcellsmontage medför en extra vikt på ca 12–15 kg/kvm. Vid våra hembesök går Takmästaren genom taket för att säkerställa att taket håller för det.

För att få maximal effekt och lönsamhet på solcellerna måste taket matcha solcellernas livslängd, ca 25 år. Om du inte säkerställt att takets livslängd är minst densamma innebär det att du kan behöva montera ned solanläggningen för att kunna genomföra ett takbyte.  Detta leder till en hög extra kostnad för ned-/uppmontering, elinstallationen måste göras om av behörig elektriker och du kan inte producera el under ett pågående takbyte.

Vi monterar solceller i samband med ett takbyte eller på tak som är nyare än 15 år. För att säkerställa att taket är i gott skick gör vi ett hembesök där Takmästaren noggrant går igenom det befintliga taket och kontrollerar att det är korrekt monterat. Under besöket undersöker vi att underlagsduken/pappen inte har några bubblor eller att den har börjat spricka. Vi kollar vinden att det inte finns några synliga fuktskador eller ett pågående läckage. Vi kontrollerar även att undertaket är rätt dimensionerat för att klara en solcellsanläggning. Om det upptäckts allvarliga brister kommer vi inte att montera solceller utan att råda dig att byta taket först.