Om ditt tak har en lokal skada och det läcker in vatten bör du kontrollera hela takets tillstånd. Behöver du byta takpannor eller takpapp? Hur gammalt är taket? Om det är ett relativt nylagt tak beror läckan sannolikt på antingen ett materialfel eller en brist vid montaget. Om det är ett äldre tak är det sannolikt så att hela taket har nått slutet av sin livslängd. Den tekniska medellivslängden för ett papptak är 15–20 år, för betongpannor 30 år, och för bandtäckt plåt 40 år. Detta är riktmärken och beror på faktorer som underhåll, väder, läge, geografisk placering och användning. Läs mer om takbyte här. Men när underlagstaket, underlagspappen samt bär- och ströläkten blir dåliga är det dags att byta hela taket.

Gör en ordentlig takkontroll

För att se om ditt tak behöver bytas måste du göra en ordentlig takkontroll. När någon av våra Takmästare utför en takkontroll undersöker de skicket på ditt tak både utvändigt och invändigt på vinden. Ute inspekterar de och kontrollerar skicket på vindskivor, hängrännor och stuprör. De lyfter på takpannorna på ett par olika platser och inspekterar takpappen. Kanske är den sprucken? Är den torr och fnasig? Behöver du byta takpappen? Invändigt kontrollerar de vinden om det går att komma in. Där inne tittar de efter eventuella tecken på läckage. Har det läckt länge? Finns det påväxt av mögel på råspont eller takstolar? Är takstolarna rötskadade? De tittar också efter tecken på fuktproblem som orsakas av dålig ventilation eller på grund av fuktvandring från våtutrymmen. Denna typ av problem kan kräva ett takbyte trots att livslängden på materialet långt ifrån är slut. I dessa fall krävs utöver ett nytt tak andra typer av åtgärder för att säkerställa att problemen inte återkommer.

Takbyte med Swedala Tak

Att montera tak är ett hantverk och det absolut viktigaste är skickliga och engagerade takläggare. Vi är måna om vår yrkesskicklighet. På våra tak arbetar erfarna takläggare med rätt kompetens. Takläggarna arbetar efter en tydlig arbetsprocess med god arbetsmiljö och höga krav på säkerhet. Vi strävar efter att vara bäst på det vi gör, vi har höga ambitioner och tar alltid ansvar. Vi lär av våra egna erfarenheter, av varandra och vi utbildar oss löpande.

Swedala Tak utför kompletta takbyten med en standardiserad och kvalitetssäkrad arbetsprocess som erbjuder kunden totalentreprenad och en tryggare takaffär. Skulle vår kostnadsfria takkontroll visa att ditt tak endast är i behov av mindre reparationer eller att byta delar av taket kommer vi att rekommendera dig som kund att anlita en annan aktör för det arbetet eftersom det faller utanför ramarna för vad vårt koncept kan erbjuda. Du är varmt välkommen tillbaka till oss när ditt tak är redo för ett tryggt, standardiserat, kvalitetssäkrat, komplett takbyte!