Går du och funderar på att byta ditt tak men är orolig för att göra det under vinterhalvåret? Vintern är faktiskt en utmärkt tid för takbyte, tvärtom mot vad många tror.

Takkontrollen genomförs som vanligt

Även på vintern går det bra att genomföra en ordentlig takkontroll, både ute och inne. Det är enkelt att borsta bort lite snö och lyfta på pannorna även under vintern. Det en takläggare vill kontrollera är egentligen det som är under pannorna och hur det ser ut inne på vinden.

Takbyte vintertid

Själva takbytet sker på samma sätt under vinterhalvåret som på sommaren. Att montera tak är ett hantverk och det absolut viktigaste är skickliga och engagerade takläggare. Om man har en god säkerhetsnivå med ställningar och fallskydd enligt reglerna är det också tryggt att arbeta för takläggarna. Vid rivningen av ditt gamla tak är det mycket gammalt material som ska ned från taket. Vanligt är att kasta materialet direkt ned i containern. På vintern har man fördelen att det blir mindre skador på marken av containern. Principen är att riva en del i taget, byta ut dålig råspont och sedan lägga nytt tätskikt och ny läkt så att taket är tätt vid slutet av varje arbetsdag. Sen monteras underbeslag runt alla genomföringar, regnvattensystem, detaljer (tex fotplåtar, fågelband, vindskivor och överenskomna detaljer som snörasskydd) och sist monteras yttertaket.

Det är inte så stor skillnad på extrem kyla eller extrem värme. Kyla/värme kan ibland kräva kortare avbrott i arbetet på grund av arbetsmiljöskäl. Stora snömängder kan ibland sakta ned arbetet eftersom det kan bli fråga om att skotta taket under projektet. Stora regnmängder kräver också att arbetet pausas för att inte få in vatten i konstruktionen. Mer allmän information om takbyte hittar du på vår sida ”Dags att byta tak?”.

Det finns till och med fördelar med att byta tak på vintern.