Ja, vad kostar det egentligen att byta tak? Det är en vanlig ”enkel” fråga men svaret är inte lika lätt att ge. En takrenovering kan vara en relativt kostsam investering men som höjer värdet på din bostad och resulterar i ett mer attraktivt hus. Kostnaden för att byta tak beror på ett flertal olika faktorer. För att inte bara gissa på priset så behöver det först utföras en grundlig kontroll av taket.

Takkontroll och genomgång

När någon av våra Takmästare utför en takkontroll så är det ett flertal faktorer som de undersöker och räknar på. Takets skick, både utvändigt men även invändigt på vinden. De lyfter på pannorna på ett par olika platser och inspekterar pappen. Yttermått som längd, bredd, lutning och fallhöjd används för att beräkna materialåtgång men också antal beräknade arbetstimmar. Det finns även fler detaljer som är individuellt för varje projekt till exempel: val av ytskikt, andra materialval, snörasskydd, plåtdetaljer, hängrännor, stuprör, ränndalar, takkupor och takfönster.

Det kostar lite extra att följa reglerna

Seriösa aktörer på marknaden följer lagar och regler, så att de som utför arbetet på taket ska få skälig betalning och ha möjlighet att utföra ett säkert arbete utan risk för egen hälsa. Alla våra Takmästare har individuella ansvarsförsäkringar så att du som kund ska känna dig trygg under hela processen med takbytet och många år efter. Våra Takmästare tar ansvar för både utförandet och för materialet på ditt tak och eftersom vi är här för att stanna finns också en långsiktighet som gör att du som kund tryggt kan räkna med att vi finns kvar om något skulle inträffa.

Varje hus är unikt

Man kan tycka att två hus byggda enligt samma ritning, byggda samma år och på samma gata skulle ha tak i samma skick, men det finns en mängd faktorer som ändå kan variera. Förutom själva kvaliteten på utförandet vid byggnationen så kan väder och vind ha påverkat taket olika beroende på läget och användningen av själva boytan inomhus påverkar mer än man tror. En större familj med flera ungdomar använder tex mycket mer varmvatten vilket påverkar fuktmängden på vinden och i innertak. Så ett hus kan ha behov av råspontbyte och reparation av takstolar medan grannhusets undertak är helt oskadat och endast är i behov av nytt tätskikt, läkt och yttertak. Därav kommer också priset att variera från ett tak till ett annat. Läs mer om hur ett takbyte går till här. (länk:Att byta tak)ROT-avdrag
Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (ROT). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till ROT-avdrag eller RUT-avdrag. Tänk på att du måste stå som ägare av bostaden under den period som arbetet utförs och om ni är två som ska ansöka om ROT behöver båda stå som ägare. Det fungerar så att vi gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. När du sedan har betalat begär vi en utbetalning från Skatteverket. Du kan få rotavdrag med upp till 30 procent av arbetskostnaden. ROT-avdraget får dock högst vara 50 000 kronor per år/person. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i avdrag. Det är särskilt viktigt att tänka på om du också får skattereduktion för installation av grön teknik under året. Du som köper ROT-arbeten ansvarar för att alla villkor för rotavdraget är uppfyllda. Läs mer om ROT-avdraget och regler på Skatteverkets hemsida.