Swedala tak logga
Boka gratis hembesök
Arrow Icon

Årskrönika 2022

Återigen lägger vi ett år som präglades av oroligheter i omvärlden bakom oss. Förutom pandemins följdeffekter på marknaden och brist på material har vi nu också tvingats uppleva krig i Europa med alla de fruktansvärda konsekvenser det får för civilbefolkningen.

Teresa inleder höstens kick-off

Bra materialavtal och samarbetspartners är en nyckel till framgång

Tack vare goda samarbetspartners och bra materialavtal har vi under 2022 kunnat hålla fast vid vår modell att sälja takbyten och solcellsinstallationer med fast pris och erbjuda våra kunder en trygg, standardiserad och kvalitetssäkrad affär.

Under året har vi också haft god tillgång på både solceller och växelriktare, något som inte har varit självklart för en majoritet av våra konkurrenter. Vi går in i nästa år med en stabil verksamhet och en fast övertygelse i att vi kommer att stå starka på marknaden när resten av omvärlden skakar.

Vi vill göra skillnad på riktigt

Swedala Tak är en värderingsbaserad organisation som vill göra skillnad på riktigt. Vi som verkar inom konceptet vill driva takbranschen framåt och visa att takläggning och solcellsinstallation kan göras säkert samt med hög och förutsägbar kvalitet. Det är i tuffa tider som våra värderingar sätts på prov.

Vi agerar på en marknad där många konkurrenter prispressar genom att ta genvägar med exempelvis säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Under året har vi noterat hur många solcellsaktörer säljer till negativa marginaler och flera konkurrenter har också begärt sina bolag i konkurs. Vår position på marknaden kommer fortsatt att vara ”Det tryggare valet.” Vi kommer att fortsätta vår strävan efter att leva upp till vår vision som är att förändra och modernisera branschen med fokus på kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö.

Under året har vi fått oväntat besök från Arbetsmiljöverket i form av en arbetsplatsinspektion. Oväntat men välkommet. Inspektionen genomfördes och den aktuella Takmästaren fick med beröm godkänt. Genom att arbeta i våra system, följa instruktioner och rutiner kunde Takmästaren säkerställa en korrekt och trygg arbetsmiljö för sina takläggare. Vårt fokus på standardisering och kvalitetssäkring fortsätter att bära frukt.

Vi är mycket stolta över de stora utbildningsinsatser vi gör inom arbetsmiljö och säkerhet hos alla montörer som vi jobbar med. Lika stolta är vi över att våra arbetsplatser har arbetsmiljöplaner och ordningsregler samt att vi löpande lägger interna resurser på revisioner, kontroller och kundnöjdhetsundersökningar för att kontrollera att de standardiserade processerna följs.

Vårt systematiska arbete med att kontrollera och säkerställa att våra Takmästare anlitar seriösa samarbetspartners är också något vi har fått anledning att vara stolta över. En av våra Takmästare fick tyvärr veta att hans samarbetspartner inte betalade ut löner till sina takläggare. Takmästaren agerade omedelbart och bröt avtalet med bolaget. Takmästaren kunde också genom sina lokala kontakter snabbt ordna så att de berörda takläggarna kunde få en ny anställning hos en seriös aktör. Det värmer i hjärtat när vi förstår hur djupt rotat detta nu är i vår företagsskultur och hur mycket värt vårt värderingsarbete kommer att fortsätta vara framåt.

Med dessa ord avslutar jag vårt gångna år och ser med spänning fram emot 2023 som för vår del kommer innehålla massor av trygga takbyten och solcellsinstallationer runt om i Sverige samt kommande etableringar i nya distrikt!

Vi önskar dig ett riktigt Gott Nytt År och hoppas att våra vägar möts.

Teresa Bergkvist, vd