Att investera i solceller kan vara ekonomiskt fördelaktigt på sikt. Det har de senaste åren varit otroligt populärt med solcellsinstallationer och det dyker upp fler och fler installatörer. Här är några viktiga saker att tänka på när du väljer din leverantör av solceller.

Se till att du får rätt dimensionering

En pålitlig solcellsinstallatör bör ha kunskap och erfarenhet av att dimensionera solcellssystem i förhållande till ditt hus energibehov. De kommer att ställa frågor och undersöka förutsättningarna för att kunna ge dig en bra offert och se till att systemet möter dina behov och dina önskemål om återbetalningstid. 

Kalkyl över kostnader och besparingar

Be om en noggrann kalkyl över kostnader och förväntade besparingar på lång sikt. En bra installatör bör kunna förklara hur lång tid det tar att återfå din investering och vad du kan förvänta dig av din solcellsanläggning. Återbetalningstiden för solceller beror på flera faktorer, som elpriser, statliga stöd och kvaliteten på paneler och installationen.

Be om teknisk information

Din solcellsmontör bör kunna erbjuda dig professionell rådgivning och teknisk expertis för att hjälpa dig att välja rätt solcellssystem för dina takmöjligheter. De ska också informera dig om vad du behöver räkna med gällande taket. Olika typer av tak har olika medellivslängd. Om du planerar att montera solceller kan det vara lämpligt att byta taket tidigare än annars, så att taket och solcellerna ligger i fas med varandra gällande livslängd. Återbetalningstiden på solcellerna blir betydligt längre om du måste demontera dem för att byta taket mitt under solcellernas livslängd.

Solcellsinstallatören ska arbeta säkert

Säkerhet och korrekt byggd ställning är A och O när det handlar om solcellsinstallationer. Se till att installatören har erfarenhet och kunskap om korrekt byggd ställning och att montörerna har rätt utbildning för att jobba på ställning och tak. Stabila säkerhetsrutiner minskar risken för olyckor. Kontrollera också att installatören har nödvändiga försäkringar. Detta ger dig skydd om det skulle uppstå skador på ditt tak eller ditt hus under installationen.

Dubbelkolla kvalitetssäkringen

Fråga efter vilka kvalitetssäkringsåtgärder och kontroller som solcellsmontören har för att säkerställa att installationen sker enligt branschstandarder och bästa praxis.

Ta reda på vilka företag montören i sin tur samarbetar med. Var tillverkas solpanelerna och köps de in från pålitliga underleverantörer?

I våra solcellsprojekt samarbetar vi med DSEG, Dalarnas Solenergigrossist och med

Senergia. De har hög kompetens och utvecklar lösningar för en pålitlig energiproduktion under lång tid framöver. Solcellssystemen är framtagna för att passa nordiska klimatförhållanden och byggstandard samt för att ge en effektiv och hållbar installation. 

Swedala Tak är medlemsföretag hos Svensk Solenergi, våra Takmästare är registrerade hos Elsäkerhetsverket och elinstallatörerna är auktoriserade.