Ett välmående tak är avgörande för att hålla ditt hus säkert, torrt och bekvämt. Genom att regelbundet underhålla och ta hand om ditt hustak kan du förlänga dess livslängd och undvika kostsamma reparationer. Här är några allmänna tips och råd för att ta hand om ditt tak, samt specifika underhållstips beroende på vilken typ av tak du har:

Några tips för underhåll av ditt tak

 1. Inspektera taket varje år
  Gör en noggrann inspektion av ditt tak minst en gång om året. Leta efter sprickor, trasiga pannor, lösa skruvar och eventuella tecken på läckage. Kontrollera att huvar och andra genomföringar är hela och ligger väl anslutna till takpannorna. Kontrollera också att taksäkerhet och tillträdesanordningar är hela. Passa på att måla eller byta slitna vindbrädor. 
 2. Rensa hängrännor och stuprör
  Rensa regelbundet hängrännor och stuprör från löv, skräp och annat material. Detta kommer att förhindra att vatten samlas och skadar taket. 
 3. Se upp med träd och grenar
  Klipp bort överhängande grenar som kan skrapa mot eller skada takets yta. Träd som är för nära ditt tak kan också bli en fallrisk vid stormar eller starka vindar. Med trädgrenar som hänger in över ditt tak får du mer löv eller barr som riskerar att proppa igen hängrännorna samt att både lövskräp och trädgrenarnas skugga bidrar till att mossa trivs bättre på taket. 
 4. Gör rent regelbundet
  Om ditt tak är täckt av mossa, alger eller annan smuts, kan en rengöring vara nödvändig. Med en sopkvast tar du enkelt bort löv, barr, grenar och annat skräp. Har det börjat växa mossa på taket behöver det behandlas med ett mossbehandlingsmedel. Följ materialtillverkarens instruktioner för hur du rengör just ditt tak. Undvik att använda högtryckstvätt, eftersom det kan skada takmaterialet.
 5. Skotta av snö och undvik isbildning
  Om du bor i områden med kalla vintrar måste du vara medveten om snöansamling eller isbildning på ditt tak. Vid stora snömängder behöver ditt tak skottas. Nyfallen torr snö väger mellan 50-100 kg/m³ medan hårt packad senvintersnö som börjar smälta kan väga 350- 400 kg/m³. Att ta bort större ansamlingar av snö i slutet av vintern innan snösmältningen startar så minskar risken betydligt för skador i ränndalar. Skotta av snö i tid och se till att taket är ordentligt isolerat för att förhindra isbildning.

Beroende på vilken typ av tak du har finns det några specifika saker du kan göra för att taket ska må så bra som möjligt. 

Underhåll av tegel- eller betongpannor

Underhåll av plåttak

Boka en kostnadsfri takkontroll

Att ta hand om ditt hustak på rätt sätt är viktigt för att det ska hålla länge. Genom att hålla taket i bra skick kan du undvika kostsamma reparationer i framtiden. Om du känner dig osäker på hur ditt tak mår, ta kontakt med oss och boka en kostnadsfri takkontroll.