Att byta tak är en stor renovering som kan bli avgörande för ditt hus. Ett väl utfört takbyte kommer inte bara förbättra husets utseende utan också öka dess värde och skydda det mot väder och vind under lång tid framöver. Såklart vill du vara säker på att din leverantör är seriös och att du får ett kvalitativt tak som håller länge. Här är några saker som du ska tänka på när du ska välja takläggare.

Bekräfta att takläggaren är professionell

Se till att företaget du väljer har erforderliga utbildningar i ställningsbygge, fallskydd och arbetsmiljö. Kolla också att de har ett gott rykte i branschen och bland sina tidigare projekt. Be om referenser, fråga grannar och bekanta samt läs recensioner från tidigare kunder. Ett lyckat takprojekt ska präglas av god kommunikation, ordning och reda, hög säkerhet och bra arbetsmiljö. En bra takläggare ska vara lyhörd för dina frågor och ge tydliga svar. Se till att du känner dig bekväm med deras kommunikationsstil och att de är professionella i sitt uppträdande. 

En inledande kontroll av taket ska göras

Takläggaren bör göra en noggrann kontroll av taket inför projektet, både utomhus och på vinden. Då får både du och takläggaren koll på i vilket skick taket är och kan utifrån det avgöra hur ni ska gå till väga. Vi erbjuder alltid en kostnadsfri kontroll av ditt tak innan en offert med ett fast pris tas fram.

Fråga takläggaren hur de arbetar med kvalitetssäkring, se till att de genomför egenkontroller med fotodokumentation så att det går att säkerställa att arbetet utförts enligt anvisningarna. 

Alla våra takläggare har erfarenhet av att arbeta på höga höjder samt följer alltid rådande lagstiftning och Arbetsmiljöverkets regelverk och krav. Säkerhetstänket är jätteviktigt och vi arbetar löpande med utbildning och rutiner för att minimera risken för olyckor.

Fråga om material och produktval

Fråga takläggaren om vilka olika takmaterial och produkter de erbjuder. En bra takläggare kan hjälpa dig att välja ett material som passar stilen på ditt hus och klimatförhållandena där just du bor. Ett tak som är anpassat efter förutsättningarna håller betydligt längre. 

Kostnadsuppskattning och kontrakt

Be om en detaljerad kostnadsuppskattning och se till att alla arbets- och materialkostnader förklaras tydligt, så att du förstår vad som ingår och hur betalningen ska ske.
Våra takmästare ger dig alltid en offert med fast pris. Du kan nyttja ROT-avdrag på upp till 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms samt grönt energiavdrag på 20 procent vid installation av solceller. Vi erbjuder även en specialanpassad finansieringslösning.

Kvalitetssäkring

Inom Swedala Tak arbetar alla Takmästare utifrån samma värderingar, kvalitetssäkrade processer och rutiner. Vi har egna branschledande montageanvisningar som följer tillverkarens anvisningar såväl som svensk byggnorm och praxis. Materialet vi använder är noga utvalt och har 10-40 års materialgaranti beroende på vilket material som valts. Vi följer Konsumenttjänstlagen och du har 10 års reklamationsrätt. Alla våra takmästare dokumenterar sitt arbete och har individuella ansvarsförsäkringar så att du kan känna dig trygg under hela takbytesprocessen och i många år framöver. Att vi levererar bra tak och service till våra kunder gör att vi kan känna oss stolta när vi reser runt, de tak vi passerar som våra takläggare har monterat kommer att skydda våra kunders hus under lång tid. Det känns starkt.