Oavsett om du har ett nytt eller gammalt tak behöver det underhållas och därför bör du kontrollera det minst en gång om året för att maximera livslängden. Alla tak behöver städas, med en sop får du enkelt bort löv, barr, grenar och mossa. Har det börjat växa mycket mossa, behöver taket behandlas med ett mossbehandlingsmedel som tar död på sporerna som fortfarande kan finnas kvar efter sopning. De flesta medel duschas på vid torrt väder och ska ligga kvar och verka under några regnfria dagar. Läs instruktionerna för det fabrikat du köper. Får mossan vara kvar samlas det fukt som kan göra att pannorna fryser sönder på sikt.

Kontrollera takfönster, skorsten, ventilationsrör och övriga takdetaljer

Takfönstrens läge gör att de är extra utsatta för vädrets påverkan, bland annat behöver du se över att färgen inte börjat flagna och att kittet är helt. De är viktigt att följa fönstertillverkarens instruktioner.

I skorstenen behöver du kolla att skyddsnätet för öppningen är helt, har du inget nät bör det monteras för att förhindra att djur inte tar sig in och bosätter sig. Ta bort ev fågelbon om du ser något. Kontrollera att plåtdetaljerna kring skorstenen är intakta och sitter fast, att färgen inte börjat flagna och att fogarna är hela. Kolla att vindskivorna ser fina ut och att de inte börjat murkna, det är framför allt ändträt och skarvar som är utsatt.

När taket är kontrollerat och städat där det dags att se över ränndalar, hängrännor och stuprör. Byt ut de delar som har börjat rosta och ta bort mossa och lövrester som fastnat. För att förhindra att löv och mossa och hamnar i rännorna kan du montera lövstoppare.

Har bostaden en vind bör undertaket undersökas några gånger per år. Leta efter förändringar och tecken på fukt. Undertaket vid takfoten och runt murstocken är de vanligaste ställena som fukt kan ta sig in.

Det finns vissa specifika saker att kontrollera beroende på ytskikt

Tak med pannor
Ett tak med pannor behöver minst en gång om året och efter kraftiga stormar ses över så att pannorna inte rört sig.
Du kan läsa mer om tak med betongpannor här.

Tak med ytpapp
Se över att pappen är hel och ren. Hittar du någon spricka kan det lagas med en bit ny papp eller täckmassa. Men har det börjat spricka är det läge att boka in ett kostnadsfritt hembesök med en offert på vad det kostar att byta taket. Ett tak med asfaltspapp håller i cirka 20 år och är pappen av gummityp är riktlinjen 30 år.
Du kan läsa mer om tak av ytpapp här.

Tak med falsat plåttak
Kräver inte mycket underhåll mer än den årliga städningen men du ska vara vaksam om färgen börjar flagna då är det viktigt att de åtgärdas så inte plåten börjar rosta.

Tak av eternit
Eternitplattor måste årligen ses över att dom är hela och inte börjat spricka. Tänk på att eternit innehåller Asbest, skydda dig väl eller ta hjälp av företag som jobbar med sanering. Om de har börjat spricka går det att laga med tätningsmassa men har det gått så långt bör du fundera på att byta hela taket och välja ett annat ytskikt. Här kan du läsa om de olika taktyperna.

Tänk på säkerheten
Var försiktig är du undersöker eller utför arbeten på ditt tak. Använd korrekta säkerhetslösningar till exempel byggställning eller skylift.