GDPR

GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen)

Swedala Tak vill informera berörda personer om hur vi i generella drag behandlar era personuppgifter.
Vi samlar in och/eller behandlar uppgifter om anställda, tidigare anställda, arbetssökande, franchisetagare, montagepartners, kunder, hemsideanvändare, aktieägare och liknande som berörs av verksamheten. Varje gång personuppgifter samlas in eller behandlas så strävar Swedala Tak efter att uppfylla sina lagstadgade krav, till exempel genom att endast spara nödvändiga uppgifter.

Swedala Tak vidaresänder personuppgifter till tredje part om detta ingår i själva kontraktsförhållandet, till exempel kan det ske när takläggare anlitar leverantörer av själva byggmaterialet vilka då levererar direkt till kundens adress av kostnadsskäl. Ett annat exempel på en personuppgiftsbehandling i det dagliga arbetet är när ROT-avdrag eller skatteuppgifter sänds till relevant myndighet.

Då Swedala Tak använder leverantörer av IT-tjänster för att driva sin verksamhet, till exempel för anställda och dess löner, så regleras personuppgiftsbehandlingen genom ett databehandlaravtal i vilket regler sätts upp för behandlingens omfattning, syften. På så vis hålls en ansvarskedja intakt.

En privatperson har lagstadgad rätt att under vissa omständigheter få sina uppgifter raderade, ändrade eller förflyttade. En person som vill utöva sina rättigheter är välkommen att inkomma med en begäran, vilken kommer besvaras så fort som möjligt, eller i sämsta fall inom 1 månad.

Swedala Tak strävar efter att alltid efterleva principerna kring databehandling genom att:

1. Undvika överflödig insamling av persondata genom att anställda frågar sig om personuppgifterna är nödvändiga eller “bra att ha”.

2. Använda personuppgifterna till det de från början var tänkta att användas till.

3. Radera personuppgifter som inte längre är nödvändiga av juridiska, bokförings, skatte eller affärsmässiga skäl.

4. Använda en tidsgräns som standard för att radera överflödiga personuppgifter när lagen och verksamheten inte kräver fortsatt behandling.

5. Hålla personuppgifter korrekta och uppdaterade.

6. Undvika att insamla känslig information om personer om så inte är absolut nödvändigt.

Hemsidan

Google Analytics
Data: Cookies och användningsdata

Facebook Pixel
Data: Cookies och användningsdata

Kontaktformulär
Data: Postort, förnamn, efternamn, telefonnummer, övrig information, box och postnummer

Cookies
Data: En typ av data som lagras i användarens enhet

Klicka för att läs mer här!

Behöver du nytt tak?

Klicka på "Kontakta oss" nedan och skriv in ditt telefonnummer och ditt postort så kommer en av våra yrkesmän kontakta dig inom kort. Du kan även ringa oss på 020 - 270 300.